Column

Geachte bezoeker,

Ik wil u gaarne welkom heten op mijn column! Dit desbetreffende bericht is de eerste uit een lange reeks analyses. Zolang het gewenst is zal ik elke week het publiek weer plezieren met een controversiële en plezierige lap tekst. Met intensieve medewerking van de webmeesters en eventuele inzendingen zal ik deze site enigszins opkalefateren met mijn welbefaamde uitspraken en woordkeuzen. Bovendien zal ik met sterke regelmaat het gastenboek met een bezoekje verblijden om daar eventuele toegiften te doen. Gezien het enigszins late tijdstip loopt deze analyse tot een vervroegd einde. Mijn hoop is dat men nog lang van mijn exclamaties kan genieten.

Het is nu welletjes geweest, ik wens u allen een bevredigend voortdurend
verblijf op deze website.

Met welgemeende hoogachting, Lay Z.